Who's online

There are currently 0 users online.

Dosar nr.:784/3/2017

Nr. unic (nr. format vechi) :784/3/2017

Data inregistrarii11.01.2017

Data ultimei modificari:12.05.2017

Sectie:Secţia a-VII-a Civilă

Materie:Faliment

Obiect:procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată

Stadiu procesual:Fond

 

Părţi

NumeCalitate parte

DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1Creditor

SC LEADER IMOBILIARE SRLDebitor

 

Şedinţe

13.09.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: C5
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     
 

29.03.2017

Ora estimata: 09:00
Complet: C5
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea creditorului DGITL Sector 1 Bucureşti împotriva debitorului SC LEADER IMOBILIARE SRL. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală împotriva debitorului SC LEADER IMOBILIARE SRL. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin care să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 12.05.2017; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 31.05.2017; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 23.06.2017; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 05.06.2017. Numeşte administrator judiciar provizoriu pe POP SI ASOCIATII IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului şi cu o remuneraţie provizorie de 1.500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului şi ridicarea dreptului de administrare, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 13.09.2017. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.03.2017. 
Document: Hotărâre intermediară  1710/2017  29.03.2017
 

 

Event Logo
Tribunalul Bucuresti
Event Date
Event Sponsors
Event Topics